W holu gmachu głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu umieszczona została wrzutnia na prace dyplomowe (tylko egzemplarze przeznaczone do akt). Studenci mogą przekazywać egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt wraz z podpisanym oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy w zaklejonej kopercie z oznaczeniem tylko kierunku studiów (tak, by nie wypadła dołączona do papierowego egzemplarza pracy płyta CD). 

 

Obrona jest widoczna jako spotkanie w kalendarzu MS Teams po utworzeniu tego spotkania przez przewodniczącego komisji. Nie są wysyłane linki, kody do obrony. Przy spotkaniu (obronie) w kalendarzu jest opcja potwierdzenia spotkania. Dobrze jest to zrobić, choć nie jest to niezbędne do udziału w spotkaniu (obronie). Do spotkania (obrony) dołączamy klikając spotkanie w kalendarzu.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obron prac dyplomowych, informujemy, że

  • prace dyplomowe (egzemplarz do akt) wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy oraz nośnikiem elektronicznym należy albo przesłać pocztą tradycyjną na adres BOS, albo dostarczyć do wrzutni znajdującej się na parterze w gmachu głównym UEP,  
  • strona tytułowa pracy dyplomowej powinna być sporządzona zgodnie z aktualnym wzorem - nie ma już Wydziałów,
  • dla studentów kończących studia w roku akademickim 2019/2020, którzy do dnia obrony rozliczą się ze wszystkich zobowiązań wobec biblioteki UEP oraz innych bibliotek, karta obiegowa zostanie przygotowana przez BOS i przekazana do biblioteki - nie będzie konieczności osobistego załatwiania tej sprawy. Osoby, które nie rozliczą się z biblioteką będą zobowiązane do samodzielnego dostarczenia karty obiegowej do biblioteki. Osoby, które obroniły się w latach wcześniejszych a obecnie zgłaszają się po odbiór dyplomu są zobowiązane do samodzielnego dostarczenia karty obiegowej do biblioteki a następnie do BOS,
  • studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej po 1 października 2019 roku nie dostarczają zdjęć do dyplomu,
  • studenci studiów II stopnia po zakończeniu studiów zwracają legitymację studencką do BOS,
  • studenci wnoszą opłaty za dyplom w wysokości określonej w umowie, którą zawarli z Uczelnią.