Studia I stopnia


 

Opis specjalności


Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz, są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich oraz w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń. Studia na tej specjalności oferują ciekawe kontakty z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego HaeR (link poniżej). Absolwenci mogą kontynuować studia na II stopniu (zob. dalej). Więcej informacji o specjalności, w tym opisy przedmiotów specjalnościowych i nagrania z wypowiedziami studentów znajdują się na stronie Katedry Pracy i Polityki Społecznej oraz profilu FB.

 

Studenckie Koło Naukowe HaeR

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? Odwiedź profil specjalności Zasoby Ludzkie w Organizacji na FB!


Wiedza i umiejętności


Studia na specjalności poszerzają kwalifikacje zdobyte w ramach studiów na kierunku Ekonomia o specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zachowań człowieka w organizacji.
Po ukończeniu studiów będziesz wiedział, jak:

 • sporządzić opis stanowiska pracy i charakterystykę wymagań kwalifikacyjnych jako podstawy działań  zarządczych odnośnie kandydatów do pracy i pracowników,
 • rekrutować i selekcjonować kandydatów do pracy,
 • tworzyć i doskonalić system rozwoju kwalifikacji pracowników,
 • tworzyć i doskonalić system motywacji, a w szczególności wynagrodzeń,
 • skutecznie prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty pracownicze,
 • efektywnie komunikować się w nowoczesnych kanałach informacji, w tym przygotowywać prezentacje multimedialne.
Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

 

Plan studiów obejmuje trzy bloki tematyczne. ZOBACZ OPISY PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH NA STRONIE SPECJALNOŚCI.

 

Człowiek w organizacji – przedmioty:

 • Etnografia pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Socjologia pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi – przedmioty:

 • Ergonomiczne uwarunkowania systemów pracy
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Metody zarządzania zasobami ludzkimi
 • Systemy wynagrodzeń
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Projektowanie i ocena szkoleń
 • Techniki organizatorskie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP

Kształtowanie kariery zawodowej – przedmioty:

 • Planowanie kariery zawodowej
 • Podstawy edukacji i rozwoju pracowników
 • Techniki negocjacji pracowniczych
 • Techniki prezentacji w zarządzaniu kadrami

ZOBACZ JAK STUDENCI OCENIAJĄ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE W ANKIECIE SATYSFAKCJI – plik do pobrania na stronie specjalności

 

Profil absolwenta


Absolwent specjalności - obok wykorzystywania typowych kwalifikacji ekonomisty:

 • potrafi zarządzać ludźmi w organizacji,
 • w pracy zawodowej w odpowiedni sposób wykorzystuje wiedzę ekonomiczną, psychologiczną i prawną w realizacji strategii firmy,
 • potrafi motywować ludzi a także negocjować i komunikować się,
 • szczególnie dobrze odnajduje się w działalności w zespołach projektowych oraz innych wymagających współpracy w oparciu o wymianę informacji,
 • rozwija kompetencje elastycznego dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

Wypowiedzi studentów (EPiZK to skrót wcześniejszej nazwy specjalności)

 

ZOBACZ NAGRANIA Z WYPOWIEDZIAMI STUDENTÓW NA STRONIE SPECJALNOŚCI

 

Kacper, student III roku

Mogę powiedzieć, że większość wykładowców z naszej katedry to spoko ludzie, którzy nie tylko uczą, ale także są chętni do pomocy. Większość przedmiotów jest ciekawa i fajnie prowadzona.


Kasia - studentka V roku
Specjalność w szerokim zakresie rozwija umiejętności komunikacji międzyludzkiej i wiedzy o samym sobie. Osoba na tej specjalności lepiej pozna swoje zachowania, przez co będzie miała nad nimi władzę. Ponadto, umożliwi to późniejszą analizę zachowań innych. Wprowadza w podstawy zarządzania ludźmi i przygotowuje do zarządzania kapitałem ludzkim. EPiZK jest najlepszym wyborem dla tych, których interesują zagadnienia ekonomiczno-psychologiczne, a którzy nie chcą zagłębiać się w ścisłe przedmioty ekonomiczno-finansowe.

Studia II stopnia

 

Opis specjalności


Zasoby ludzkie w organizacji  to specjalność przeznaczona dla osób chcących rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu rekrutowania i doboru pracowników, adaptacji i szkolenia kadr, motywowania i wynagradzania, ubezpieczeń społecznych i programów emerytalnych. Studiując na tej specjalności wzbogacisz kwalifikacje ekonomisty o kompetencje z zakresu zarządzania i psychologii, zwiększając tym samym możliwości i szanse rozwoju swojej kariery zawodowej. Przedmioty będące w programie specjalności na II stopniu studiów stanowią kontynuację ścieżki realizowanej na I stopniu jednak ich układ pozwala na rozpoczęcie nauki przez absolwentów innych kierunków i specjalności. Specyfika zdobywanych kwalifikacji stwarza szanse podejmowania pracy zarówno w formie etatu, w firmach krajowych lub zagranicznych, jak i samodzielnej działalności gospodarczej. Specjalność daje możliwość ciekawych kontaktów z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego HaeR (link poniżej). Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz rozwijać w ramach studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich. Więcej informacji o specjalności, w tym opisy przedmiotów specjalnościowych i nagrania z wypowiedziami studentów znajdują się na stronie Katedry Pracy i Polityki Społecznej oraz profilu FB.

 

Studenckie Koło Naukowe HaeR

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? Odwiedź profil specjalności Zasoby Ludzkie w Organizacji na FB!


Wiedza i umiejętności


Program studiów umożliwia poszerzenie kwalifikacji studenta, zdobywanych na kierunku Ekonomia, o specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa i psychologii.


Jako absolwent specjalności będziesz potrafił:

 • Integrować wiedzę ekonomiczną z prawem, psychologią i naukami o zarządzaniu celem efektywnego wykorzystania kwalifikacji zatrudnionych osób do realizacji strategii i zadań organizacji;
 • Wykorzystywać rachunek ekonomiczny w gospodarowaniu kapitałem ludzkim;
 • Zarządzać ryzykiem kadrowym;
 • Integrować strategię zatrudnienia ze strategią organizacji;
 • Stosować profesjonalne metody zarządzania zasobami ludzkimi, a w tym:
  • organizować systemy kadrowe/zasobów ludzkich,
  • opracowywać systemy motywacyjne,
  • negocjować warunki pracy i płacy,
  • rozwiązywać konflikty pracownicze;
 • Prezentować wybrany temat z zarządzania zasobami ludzkimi w języku obcym.
Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami


Plan studiów obejmuje dwa bloki tematyczne. ZOBACZ OPISY PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH NA STRONIE SPECJALNOŚCI

 

Człowiek w organizacji – przedmioty: 
 • Ergonomia
 • Partycypacja w zarządzaniu
 • Prawne podstawy zatrudnienia
 • Psychologia społeczna
 • System ochrony pracy w UE
 • Ubezpieczenia życiowe i pracownicze programy emerytalne

Zarządzanie zasobami ludzkimi – przedmioty: 

 • Doradztwo personalne
 • Ekonomia personalna
 • Ekonomika i zarządzanie pracą
 • Metody i techniki rozwoju pracowników
 • Nowoczesne koncepcje funkcji personalnej
 • Studia przypadków w praktyce HR
 • Systemy wynagradzania menedżerów
 • Systemy informatyczne w ZZL
 • Zarządzanie ludźmi w organizacjach publicznych i non-profit

ZOBACZ JAK STUDENCI OCENIAJĄ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE W ANKIECIE SATYSFAKCJI – plik do pobrania na stronie specjalności

 

Profil absolwenta


Absolwent obok kwalifikacji ekonomisty:

 • posiada przygotowanie do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 • rozumie i potrafi wykorzystywać informacje z różnych dyscyplin w celu doskonalenia zarządzania ludźmi;
 • posiada zaawansowane umiejętności pozwalające skutecznie negocjować, komunikować się i motywować;
 • potrafi sprawnie organizować pracę w zespołach projektowych;
 • ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności swoich i innych oraz wie jak uruchamiać procesy wzajemnego uczenia się ludzi w organizacjach
 • jest osobą łatwo odnajdującą się na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy Unii Europejskiej.
Wypowiedzi studentów (EPiZK to skrót wcześniejszej nazwy specjalności)

 

ZOBACZ NAGRANIA Z WYPOWIEDZIAMI STUDENTÓW NA STRONIE SPECJALNOŚCI

 

Piotr - student V roku

Gdy zastanawiałem się, którą specjalność wybrać, nie byłem pewien na co się zdecydować. Teraz cieszę się, że trafiłem właśnie na EPiZK. Jestem pewien, że wiedza, którą zdobyłem przyda mi się w mojej karierze zawodowej. To dlatego, że prowadzący zajęcia nie podawali suchych teorii, ale bardzo często odnosili się do praktyki.

 

Tomek, absolwent

Wiele ciekawych, różnorodnych przedmiotów, które pozwoliły zapoznać się ze specjalistyczną wiedzą (…). Wiedza ta stanowiła niezbędną bazę, przydatną już później w pracy zawodowej (obecnie zajmuję się komunikacją wewnętrzną i systemami motywacyjnymi w firmie ubezpieczeniowej). (…) Jestem wdzięczny wykładowcom za to, że zamiast wkuwania podręczników na pamięć kładli nacisk na samodzielność i kreatywność, szczególnie przy tworzeniu projektów, prezentacji, esejów. Po ukończeniu studiów I stopnia na specjalności EPiZK postanowiłem kontynuować tę ciekawą przygodę na II stopniu studiów. Wydaje mi się, że świadczy to nie tylko o chęci pozostania w gronie dobrych przyjaciół, ale także o jakości prowadzonych zajęć i poziomie wykładowców, którzy nie tylko potrafili przekazać odpowiednią wiedzę, ale przede wszystkim byli prawdziwie życzliwymi ludźmi.