Studia I stopnia

Opis specjalności

Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 70 lat tradycję na Uniwersytecie.
Studia mają charakter interdyscyplinarny.


Wiedza i umiejętności

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:
  • rozróżniania ubezpieczeń ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, 
  • charakterystyki wyodrębnionych grup ubezpieczeń, 
  • interpretacji i oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń, 
  • pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
  • ewidencji operacji księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w zakładach ubezpieczeń i firmach brokerskich, przy wykorzystaniu programów funkcjonujących na rynku, 
  • procedur likwidacji szkód z punktu widzenia zarówno zakładu ubezpieczeń, jak i poszkodowanego. 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów opiera się na trzech podstawowych blokach tematycznych: 


 • Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem – wybrane przedmioty: zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, umowa ubezpieczenia;
 • Zasady funkcjonowania zakładów ubezpieczeń  – wybrane przedmioty: organizacja rynku ubezpieczeniowego, podstawy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, zarządzanie zakładem ubezpieczeń, podstawy analizy finansowej ubezpieczyciela, podstawy kontroli i audytu, dystrybucja usług ubezpieczeniowych;
 • Rola ubezpieczeń na rynkach finansowych – wybrane przedmioty: ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia katastroficzne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia środowiskowe, inwestycje emerytalne     

Profil absolwenta

 • Znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych (dział I – ubezpieczenia na życie; dział II – ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe). 
 • Zdolność do wykonywania działań operacyjnych we wszystkich sferach związanych z obsługą klienta indywidualnego i instytucjonalnego. 
 • Znajomość procesu likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań i świadczeń. 
 • Znajomość podstaw rachunkowości i finansów zakładu ubezpieczeń. 
 • Zdolność do samodzielnego poszukiwania materiałów, opracowań i raportów w zakresie ubezpieczeń

Potencjalne miejsca pracy absolwentów, perspektywy zawodowe: 

 • zakłady ubezpieczeń: kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuratorów,  zagraniczne zakłady ubezpieczeń
 • pośrednicy ubezpieczeniowi:  Marsh, Willis Towers Watson, Aon – największe firmy brokerskie na świecie,  kilkaset polskich firm brokerskich, 
 • firmy konsultingowe:  KPMG, PwC, McKinsey & Company, Accenture, EY oraz  szereg innych firm konsultingowych, doradczych itp., 
 • inne: instytucje rynku ubezpieczeniowego (KNF, PIU, UFG, PBUK), risk managerowie w dużych korporacjach lub przedsiębiorstwach, banki inwestycyjne, banki komercyjne, firmy usługowe (m.in. likwidatorzy szkód, agencje reklamowe, integratorzy systemów, Otwarte Fundusze Emerytalne) 

Opinie absolwentów

Janusz Wozowczyk

Kierownik ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem i Walidacji Modeli, Raiffeisen Bank Polska S.A.
Studia na specjalności ubezpieczenia były optymalnym wyborem, biorąc pod uwagę bardzo wąską i specjalistyczną wiedzę, jaką udało mi się zdobyć…


Filip Przydrożny

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych, Concordia Ubezpieczenia 
Informacja o tym, że jestem absolwentem Katedry Ubezpieczeń UEP była koronnym argumentem w walce konkurencyjnej o miejsce pracy. Jak się później dowiedziałem, to właśnie ten fakt był kluczowym czynnikiem, decydującym o tym, że spośród kandydatów o podobnym profilu wybrano właśnie mnie.


Paweł Budzeń

Project Manager, EY
W branży ubezpieczeniowej praktycznie każdy znajdzie obszar, który go zainteresuje. Nieważne czy to będzie praca w nadzorze, sprzedaży, back-office czy w samej centrali. Po ukończeniu tych studiów miałem naprawdę szerokie pole manewru.


Waldemar Wojtkowiak

Członek Zarządu, CFO, TU Euler Hermes S.A.

Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu (za moich czasów Akademia Ekonomiczna) to uczelnia, której zawdzięczam solidne podstawy do rozpoczęcia kariery zawodowej w sektorze ubezpieczeniowym, a w szczególności w finansach firm ubezpieczeniowych.

UE w Poznaniu zawsze była i jest nadal uznawana za jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i ta ocena jest jak najbardziej nadal aktualna.

Program studiów zakładał dobre podstawy teoretyczne, jednak był również bardzo zorientowany (mimo ograniczonych możliwości bezpośredniego wsparcia w owym czasie) na promowaniu zdobywania umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Wykorzystywałem te wskazówki odbywając wakacyjne praktyki studenckie w firmach ubezpieczeniowych.

Jako jeden z założycieli Studenckiego Koła Ubezpieczeń Gospodarczych miałem okazję uczestniczyć również w wielu ciekawych, poza programowych inicjatywach studenckich.

Po ukończeniu studiów swoje kroki skierowałem bezpośrednio do sektora finansów firm ubezpieczeniowych i miałem okazję osobiście przekonać się o wysokim poziomie wiedzy zdobytym w czasie studiów na UE Poznań.  

Dziś nadal mam bezpośredni – biznesowy kontakt z wykładowcami UE Poznań, którzy swoją wiedzą istotnie wspierają praktykę życia gospodarczego, w tym ubezpieczeniowego co jest ważnym elementem w przekazywaniu wiedzy studentom.

Polecam UE Poznań wszystkim, którzy pragną zdobyć solidne podstawy dla realizacji swoich wymarzonych profesji.

Patrycja Mocek

Broker, Mentor SA Oddział Poznań

W 2014 roku ukończyłam studia magisterskie na specjalności ubezpieczenia gospodarcze. Okres studiów wspominam bardzo pozytywnie, zarówno ze względu na zdobytą wiedzę jak i atmosferę, którą tworzą pracownicy Katedry Ubezpieczeń. Dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry w różne inicjatywy studenckie miałam możliwość koordynować 2 projekty zarządzania ryzykiem, uczestniczyć w spotkaniach koła naukowego, a także brać udział w wielu konferencjach naukowych oraz, z rekomendacji Katedry, uczestniczyć w Akademii European Financial Congress 2015. Jeszcze w okresie studiów rozpoczęłam pracę w firmie brokerskiej, w której pracuję po dzień dzisiejszy. Po dwóch latach od ukończenia studiów magisterskich rozpoczęłam również w Katedrze Ubezpieczeń studia doktoranckie. Ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że jak studiować ubezpieczenia to tylko tutaj.

Studia II stopnia

Opis specjalności

Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 70 lat tradycję na Uniwersytecie.
Studia mają charakter interdyscyplinarny.Wiedza i umiejętności

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny ryzyka w przedsiębiorstwach oraz wybór właściwych metod panowania nad ryzykiem,
 • opracowania warunków ubezpieczenia, 
 • tworzenia nowych produktów, 
 • procesu likwidacji szkód, 
 • zarządzania zakładem ubezpieczeń. 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami


Program studiów opiera się na dwóch podstawowych blokach tematycznych:

 • Zasady funkcjonowania zakładów ubezpieczeń – wybrane przedmioty: prawo ubezpieczeniowe, marketing w ubezpieczeniach, gospodarka finansowa ubezpieczyciela, podstawy underwritingu w ubezpieczeniach, analiza finansowa ubezpieczyciela, zarządzanie zakładem ubezpieczeń, likwidacja szkód i przestępczość ubezpieczeniowa 
 • Rola ubezpieczeń na rynkach finansowych – wybrane przedmioty: ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, analiza produktów ubezpieczeniowych, rynek ubezpieczeń, ubezpieczenia w jednostkach samorządu terytorialnego.

Profil absolwenta

 • Zdolność do samodzielnej identyfikacji i oceny ryzyka  oraz wyboru metody zarządzania w warunkach ryzyka. 
 • Umiejętność przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej zakładu ubezpieczeń. 
 • Znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych (dział I – ubezpieczenia na życie; dział II – ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe). 
 • Zdolność wykorzystania usług pośrednictwa w procesie dystrybucji ubezpieczeń. 
 • Znajomość zasad organizacji rynku ubezpieczeniowego oraz jego powiązań z innymi sektorami rynku finansowego. 
 • Umiejętność oceny i określenia perspektyw rynku ubezpieczeniowego. 
 • Znajomość zasad i metod reasekuracji. 
 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem ludzkim. 
 • Znajomość podstaw prawa ubezpieczeniowego.
 • Znajomość zasad etycznych obowiązujących w sektorze usług finansowych (w tym ubezpieczeniowych). 
 • Zdolność do samodzielnego poszukiwania materiałów, opracowań i raportów w zakresie ubezpieczeń (w językach polskim i obcych).

Opinie absolwentów

Janusz Wozowczyk

Kierownik ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem i Walidacji Modeli, Raiffeisen Bank Polska S.A.
Studia na specjalności ubezpieczenia były optymalnym wyborem, biorąc pod uwagę bardzo wąską i specjalistyczną wiedzę, jaką udało mi się zdobyć…


Filip Przydrożny

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych, Concordia Ubezpieczenia 
Informacja o tym, że jestem absolwentem Katedry Ubezpieczeń UEP była koronnym argumentem w walce konkurencyjnej o miejsce pracy. Jak się później dowiedziałem, to właśnie ten fakt był kluczowym czynnikiem, decydującym o tym, że spośród kandydatów o podobnym profilu wybrano właśnie mnie.


Paweł Budzeń,

Project Manager, EY
W branży ubezpieczeniowej praktycznie każdy znajdzie obszar, który go zainteresuje. Nieważne czy to będzie praca w nadzorze, sprzedaży, back-office czy w samej centrali. Po ukończeniu tych studiów miałem naprawdę szerokie pole manewru.


Waldemar Wojtkowiak

Członek Zarządu, CFO, TU Euler Hermes S.A.

Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu (za moich czasów Akademia Ekonomiczna) to uczelnia, której zawdzięczam solidne podstawy do rozpoczęcia kariery zawodowej w sektorze ubezpieczeniowym, a w szczególności w finansach firm ubezpieczeniowych.

UE w Poznaniu zawsze była i jest nadal uznawana za jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i ta ocena jest jak najbardziej nadal aktualna.

Program studiów zakładał dobre podstawy teoretyczne, jednak był również bardzo zorientowany (mimo ograniczonych możliwości bezpośredniego wsparcia w owym czasie) na promowaniu zdobywania umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Wykorzystywałem te wskazówki odbywając wakacyjne praktyki studenckie w firmach ubezpieczeniowych.

Jako jeden z założycieli Studenckiego Koła Ubezpieczeń Gospodarczych miałem okazję uczestniczyć również w wielu ciekawych, poza programowych inicjatywach studenckich.

Po ukończeniu studiów swoje kroki skierowałem bezpośrednio do sektora finansów firm ubezpieczeniowych i miałem okazję osobiście przekonać się o wysokim poziomie wiedzy zdobytym w czasie studiów na UE Poznań.  

Dziś nadal mam bezpośredni – biznesowy kontakt z wykładowcami UE Poznań, którzy swoją wiedzą istotnie wspierają praktykę życia gospodarczego, w tym ubezpieczeniowego co jest ważnym elementem w przekazywaniu wiedzy studentom.

Polecam UE Poznań wszystkim, którzy pragną zdobyć solidne podstawy dla realizacji swoich wymarzonych profesji.


Patrycja Mocek

Broker, Mentor SA Oddział Poznań
W 2014 roku ukończyłam studia magisterskie na specjalności ubezpieczenia gospodarcze. Okres studiów wspominam bardzo pozytywnie, zarówno ze względu na zdobytą wiedzę jak i atmosferę, którą tworzą pracownicy Katedry Ubezpieczeń. Dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry w różne inicjatywy studenckie miałam możliwość koordynować 2 projekty zarządzania ryzykiem, uczestniczyć w spotkaniach koła naukowego, a także brać udział w wielu konferencjach naukowych oraz, z rekomendacji Katedry, uczestniczyć w Akademii European Financial Congress 2015. Jeszcze w okresie studiów rozpoczęłam pracę w firmie brokerskiej, w której pracuję po dzień dzisiejszy. Po dwóch latach od ukończenia studiów magisterskich rozpoczęłam również w Katedrze Ubezpieczeń studia doktoranckie. Ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że jak studiować ubezpieczenia to tylko tutaj.