Studia I stopnia (licencjackie)


Zobacz także: Przewodnik po kierunku Polityka Społeczna 


Szukasz kierunku studiów, który będzie jednocześnie interesujący i rozwijający, a w przyszłości pomoże Ci znaleźć satysfakcjonującą pracę? Jeśli interesujesz się sprawami społecznymi oraz nie przeraża Cię ekonomia i statystyka – Polityka Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może być dla Ciebie idealnym wyborem.


Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia).


Co to jest polityka społeczna?


Czy wprowadzanie mechanizmów rynkowych poprawia czy pogarsza działanie opieki zdrowotnej? Dlaczego niektóre kraje podwyższają wiek przejścia na emeryturę, a inne nie? Czy tegoroczni maturzyści doczekają czasów kiedy praca będzie przywilejem dla wybranych? Czy zbyt mała powierzchnia mieszkania może wywoływać agresję? Czy da się policzyć stopę zwrotu z inwestycji w edukację dzieci? Jakie społeczne konsekwencje ma budowanie zamkniętych osiedli? 


Studiowanie Polityki Społecznej polega na poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne ważne pytania. Analiza i ocena polityki społecznej przy wykorzystaniu teorii ekonomicznych i statystyki jest fascynującą przygodą i pomaga rozwiązywać konkretne problemy, które dotyczą nas wszystkich.

 
Pierwsze trzy semestry nauki na Polityce Społecznej to czas kształcenia ogólnego (zob. Przewodnik po kierunku). Na drugim roku studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności: finanse i zarządzanie usługami społecznymi lub komunikacja społeczna.


Opis specjalności Finanse i zarządzanie usługami społecznymi


Specjalność prowadzona przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej. To edukacyjna mieszanka polityki społecznej, finansów i zarządzania. Pozwala na zdobycie wielu kompetencji, takich jak:  

 •  gromadzenie i analiza informacji,
 •  zarządzanie projektem, finansami, zasobami ludzkimi 
 •  pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
 •  kształtowanie strategii i planów operacyjnych.   
Lista przedmiotów obowiązkowych na specjalności:


Rachunkowość zarządcza 

Finanse przedsiębiorstw i instytucji 
Partnerstwo publiczno-prywatne 
Strategie rozwoju społecznego 
Techniki negocjacji 
Zarządzanie projektem 
Finansowanie projektów ze środków UE 
Ubezpieczenia gospodarcze


Profil absolwenta


Absolwenci Polityki Społecznej mają rozległą wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej, rynku pracy, polityce rodzinnej i mieszkaniowej, a także rozumieją procesy zachodzące w ekonomii, gospodarce oraz globalnej polityce. Absolwenci specjalności finanse i zarządzanie usługami społecznymi są przygotowywani do pracy w następujących zawodach: 

 • Pracownik, menedżer w organizacjach sektora publicznego (zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy itd.).
 • Pracownik,  menedżer w prywatnych firmach działających w sferze usług społecznych (szpitalach, sanatoriach, szkołach, funduszach emerytalnych itd.).
 • Pracownik organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń).
                                                      
Studia II stopnia (magisterskie)


Zobacz także: Przewodnik po kierunku Polityka Społeczna 


Co to jest polityka społeczna?


Polityka społeczna obejmuje bardzo wiele zagadnień związanych z gospodarką publiczną i świadczeniami społecznymi. To dziedzina, w której z szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy analizuje się zjawiska wpływające na to, jak w danym kraju działa m.in. system edukacji, opieka zdrowotna, rynek pracy czy polityka rodzinna i mieszkaniowa. 


Polityka społeczna może być realizowana na wiele sposobów – przez państwo, organizacje pozarządowe i prywatne przedsiębiorstwa. Jak wybrać najlepszy? Jak połączyć oczekiwania społeczeństw żyjących tu i teraz z potrzebami następnych pokoleń? Kto podejmuje kluczowe decyzje w zakresie polityki społecznej, jak przeprowadzane są reformy, w jaki sposób dokonuje się oceny ich efektów i długofalowych skutków? 


Gorące dyskusje, tematy z pierwszych stron gazet i realne problemy wymagające rozwiązania – Polityka Społeczna to kierunek, który wymaga od studentek i studentów zainteresowania, chęci podejmowania intelektualnego wysiłku i emocjonalnego zaangażowania. Na pewno nie będziecie się z nami nudzić!


Wybierając dalszą drogę kształcenia warto jednak myśleć o przyszłej karierze zawodowej. Specjaliści od polityki społecznej – rozumiejący i potrafiący zastosować narzędzia analizy ekonomicznej do rozwiązywania problemów społecznych – są bardzo potrzebni na rynku pracy. Jakie możliwości zatrudnienia otwierają się przed absolwentkami i absolwentami Polityki Społecznej?


Perspektywy zawodowe

Polityka Społeczna to kierunek, który pomaga kształtować wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych.


Jego absolwentki i absolwenci są przygotowywani do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w prywatnych przedsiębiorstwach, a także w organizacjach pozarządowych, które zajmują się polityką społeczną. 


Rozbudowana sieć kontaktów naszych Katedr z pracodawcami ułatwia studentom wyszukiwanie i realizację staży, a później także aplikowanie na wymarzone stanowiska pracy.


Opis specjalności Finanse i zarządzanie usługami społecznymi


Specjalność prowadzona przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowuje do zawodu menedżerów i pracowników instytucji świadczących usługi społeczne, takie jak opieka zdrowotna czy promocja zatrudnienia. To edukacyjna mieszanka polityki społecznej, finansów i zarządzania. Specjalność pozwala na zdobycie kompetencji takich, jak: 

 • gromadzenie i analiza informacji,
 • zarządzanie projektem, finansami, zasobami ludzkimi
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
 • kształtowanie strategii i planów operacyjnych.
Lista przedmiotów obowiązkowych na specjalności: 

Prawo administracyjne 

Zapobieganie ubóstwu Zabezpieczenie emerytalne 
Zatrudnienie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
Finanse i zarządzanie w usługach społecznych 

Profil absolwenta


Absolwenci Polityki Społecznej mają rozległą wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej, rynku pracy, polityce rodzinnej i mieszkaniowej, a także rozumieją procesy zachodzące w ekonomii, gospodarce oraz globalnej polityce. Absolwenci specjalności finanse i zarządzanie usługami społecznymi są przygotowywani do pracy w następujących zawodach: 

 • Pracownik, menedżer w organizacjach sektora publicznego (zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy itd.).
 • Pracownik,  menedżer w prywatnych firmach działających w sferze usług społecznych (szpitalach, sanatoriach, szkołach, funduszach emerytalnych itd.).
 • Pracownik organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)