Studia I stopnia (licencjackie)


Opis specjalności


Studia na kierunku polityka społeczna umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowują do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Jest to najbardziej humanistyczny kierunek na Wydziale Ekonomii, w którym nie obowiązuje egzamin z matematyki.

 

Specjalność komunikacja społeczna powstała w ramach Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations w okresie, kiedy na Zachodzie coraz większe znaczenie zaczęto przywiązywać do komunikowania się na różnych płaszczyznach. Nieprzypadkowo XXI wiek uznano za wiek informacji. Czynnikiem decydującym we wszystkich aspektach życia społeczno - gospodarczego i politycznego świata stał się bowiem spektakularny obieg informacji (szybkość, dostęp, przetwarzanie).

 

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, łączących wiedzę merytoryczną z polityki społecznej, z wiedzą i umiejętnościami na temat komunikacji społecznej, w tym: informowania, porozumiewania się, przekonywania, budowania relacji wewnętrznych, jak również z otoczeniem, rozwiązywania sporów.

Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę na rynku pracy komunikując się bardzo profesjonalnie i skutecznie. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.

 

Celem zajęć jest kształcenie:

 • Nowoczesne: dysponujemy własnym studiem TV, w którym studenci mają, m.in. możliwość przygotowania  profesjonalnego cv w formie filmu, co wyróżnia ich potem przy aplikowaniu o pracę. Dużą wagę przywiązujemy do mediów elektronicznych, wykorzystania Internetu. Część zajęć realizowanych jest w ramach wirtualnej platformy edukacyjnej moodle.
 • Praktyczne: położenie nacisku na komunikowanie się w praktyce,  stąd staże w agencjach i działach PR, redakcjach mediów, aktywność w ramach koła naukowego (PRPryzmat), wyjazdy studyjne w kraju i zagranicą.
 • Ciekawe: mamy najlepszych wykładowców łączących wiedzę z praktyką życia gospodarczego i politycznego w zakresie komunikowania się. W programie sporo zajęć ma więc charakter warsztatowy.
 • Przyjazne: katedra jest otwarta na odwiedzających, a sprzęt dostępny dla chętnych. Rodzajem nauki pod okiem bardziej doświadczonych osób są wspólne imprezy integracyjne, wyjazdy czy realizacja projektów wizerunkowych.
 • Fachowe: stąd stały kontakt z czołówką leaderów krajowego i światowego komunikowania, aktywność międzynarodowa, obecność pracowników i absolwentów katedry w życiu naukowym środowiska PR w kraju i zagranicą (m.in. współpraca z EUPRERA, PSPR, UNESCO CEPES, Europaeische Akademie Berlin). 

Wiedza i umiejętności:


 • gromadzenie i analiza informacji,
 • formułowanie strategii i planów operacyjnych,
 • negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
 • kształtowanie wizerunku,
 • formułowanie tekstów,
 • prezentacje,
 • organizowanie kampanii społecznych,
 • zarządzanie projektem. 

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

 • Podstawy wykształcenia społeczno-ekonomicznego – wybrane przedmioty: logika, socjologia, mikroekonomia, makroekonomia, public relations, podstawy zarządzania, nauka o państwie i prawie, prawo i instytucje europejskie, historia gospodarcza, psychologia społeczna, zachowanie człowieka w organizacji, metody i techniki badań społecznych.
 • Polityka społeczna – wybrane przedmioty: wprowadzenie do polityki społecznej, zabezpieczenie społeczne, demografia, polityka rynku pracy, prawo pracy, służby społeczne i praca socjalna, polityka społeczna wobec rodziny, polityka społeczna w Unii Europejskiej.
 • Komunikacja społeczna – wybrane przedmioty: komunikacja w Internecie, warsztaty TV, komunikacja wewnętrzna w organizacji, pracownia prasowa, komunikowanie w kryzysie, media masowe w komunikacji społecznej, social media, marketing polityczny i wyborczy, retoryka.

Profil absolwenta

 • specjalista od kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji społecznych,
 • rzecznik prasowy instytucji samorządowych, instytucji usług społecznych itd.,
 • negocjator w konfliktach społecznych i politycznych,
 • doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych,
 • pracownik, menedżer w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie relacji międzyludzkich i społecznej odpowiedzialności firm.

Studia II stopnia (magisterskie)


Opis specjalności

 

Specjalność komunikacja społeczna na poziomie studiów II stopnia adresowana jest z jednej strony do naszych absolwentów I stopnia, z drugiej zaś absolwentów specjalności finanse i zarządzanie usługami społecznymi, a przede wszystkim kierunku polityka społeczna z innych uczelni, którzy mają świadomość, że ich szanse na rynku pracy zwiększają wraz z uzyskaniem dyplomu uczelni ekonomicznej.

 

Naszym absolwentom kontynuacja studiów na II stopniu zapewni status wysokiej klasy profesjonalisty w zakresie komunikowania się, a także public relations. W przypadku pozostałych osób zajęcia dostosowane są do ich sytuacji, w taki sposób, aby ukończenie specjalności dawało umiejętność sprawnego komunikowania się, która będzie bardzo pomocna, aby uzyskać pracę (etap aplikacji), utrzymać ją, a następnie móc cieszyć się z awansu zawodowego. Realizacja dwóch wariantów jest możliwa, ponieważ grupy ćwiczeniowe w przypadku naszej specjalności są z obiektywnych względów dzielone, np. w studiu telewizyjnym nie mogą liczyć więcej niż 16 osób.


Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z polityki społecznej, wiedzę ekonomiczną i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, łączących wiedzę merytoryczną z polityki społecznej, z wiedzą i umiejętnościami na temat komunikacji społecznej, w tym: informowania, porozumiewania się, przekonywania, budowania relacji wewnętrznych, jak również z otoczeniem, rozwiązywania sporów.

 

Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę na rynku pracy komunikując się bardzo profesjonalnie i skutecznie. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.


Celem zajęć jest kształcenie:

 • Nowoczesne: dysponujemy własnym studiem TV, w którym studenci mają, m.in. możliwość przygotowania  profesjonalnego cv w formie filmu, co wyróżnia ich potem przy aplikowaniu o pracę. Dużą wagę przywiązujemy do mediów elektronicznych, wykorzystania Internetu. Część zajęć realizowanych jest w ramach wirtualnej platformy edukacyjnej moodle.
 • Praktyczne: położenie nacisku na komunikowanie się w praktyce,  stąd staże w agencjach i działach PR, redakcjach mediów, aktywność w ramach koła naukowego (PRPryzmat), wyjazdy studyjne w kraju i zagranicą.
 • Ciekawe: mamy najlepszych wykładowców łączących wiedzę z praktyką życia gospodarczego i politycznego w zakresie komunikowania się. W programie sporo zajęć ma więc charakter warsztatowy.
 • Przyjazne: katedra jest otwarta na odwiedzających, a sprzęt dostępny dla chętnych. Rodzajem nauki pod okiem bardziej doświadczonych osób są wspólne imprezy integracyjne, wyjazdy czy realizacja projektów wizerunkowych.
 • Fachowe: stąd stały kontakt z czołówką leaderów krajowego i światowego komunikowania, aktywność międzynarodowa, obecność pracowników i absolwentów katedry w życiu naukowym środowiska PR w kraju i zagranicą (m.in. współpraca z EUPRERA, PSPR, UNESCO CEPES, Europaeische Akademie Berlin). 

Wiedza i umiejętności

 • gromadzenie i analiza informacji,
 • formułowanie strategii i planów operacyjnych,
 • negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
 • kształtowanie wizerunku,
 • formułowanie tekstów,
 • prezentacje,
 • organizowanie kampanii społecznych,
 • zarządzanie projektem.

Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych:

 • Podstawy wykształcenia społeczno-ekonomicznego – wybrane przedmioty finanse publiczne, polityka gospodarcza i administracja samorządowa, gospodarowanie kapitałem ludzkim, metody badań jakościowych, technologie informacyjne.
 • Polityka społeczna – wybrane przedmioty: międzynarodowa i porównawcza polityka społeczna, ekonomia rozwoju, prawo cywilne z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego, działalność pożytku publicznego i wolontariat, zarządzanie zasobami ludzkimi, budżetowanie i controlling w usługach społecznych, ewaluacja w polityce społeczne, metody badań ilościowych, promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne, public affairs, systemy zabezpieczenia zdrowotnego.
 • Komunikacja społeczna – wybrane przedmioty: warsztaty TV II, techniki negocjacji w komunikowaniu społecznym, społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja korporacyjna, lobbing, komunikowanie werbalne w komunikowaniu społecznym, wizerunek i reputacja organizacji, komunikowanie w mediach elektronicznych, podejmowanie decyzji w systemach politycznych, komunikacja społeczna w UE, komunikowanie międzynarodowe.

Profil absolwenta

 • specjalista od kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji społecznych,
 • rzecznik prasowy instytucji samorządowych, instytucji usług społecznych itd.,
 • negocjator w konfliktach społecznych i politycznych,
 • doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych,
 • pracownik, menedżer w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie relacji międzyludzkich i społecznej odpowiedzialności firm.