Przemysł kosmetyczny i wyrobów chemii gospodarczej należą do najatrakcyjniejszych sektorów polskiej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów odpowiedzialnych za współtworzenie nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, kształtowanie ich jakości, a także dobre i efektywne nimi zarządzanie. Absolwenci specjalności posiadają umiejętności menadżerskie oraz wiedzę nie tylko z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, ale również praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.
Od takich specjalistów wymagana jest wiedza o czynnikach kształtujących jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, technologii ich wytwarzania oraz zarządzaniu procesem produkcyjnym. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z technologią, produkcją, kontrolą jakości oraz marketingiem kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Oferta kierowana jest do absolwentów studiów inżynierskich I stopnia, głównie z kierunków: zarządzanie i inżynieria produkcji, towaroznawstwo, technologia żywności, technologia chemiczna.
 

Wiedza i umiejętności

Absolwenci specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej posiadają wiedzę z zakresu:

 • technologii i inżynierii produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • organizacji i zarządzania procesami produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • towaroznawstwa surowców i produktów kosmetycznych,
 • towaroznawstwa wyrobów chemii gospodarczej,
 • bezpieczeństwa kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • marketingu kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • badania rynku kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • wdrażania, utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością w firmach produkujących kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej.
   

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

 • Blok przedmiotów menedżerskich – wybrane przedmioty: ekonomia menedżerska, zarządzanie produktem, zarządzanie projektem, systemy wspomagania decyzji, zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie wiedzą, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie,
 • Kształtowanie jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej – wybrane przedmioty: surowce kosmetyczne, kosmeceutyki, bezpieczeństwo kosmetyków i nanokosmetyków, higiena w produkcji i bezpieczeństwo mikrobiologiczne kosmetyków,
 • Inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej – wybrane przedmioty: organizacja systemów produkcyjnych, surfaktanty w procesach produkcyjnych, technologia i inżynieria produkcji wyrobów kosmetycznych, technologia i inżynieria produkcji wyrobów chemii gospodarczej, projektowanie statystycznym sterowaniem procesem, techniki pomiarowe w procesie produkcyjnym,
 • Marketing produktów kosmetycznych i wyrobów chemii gospodarczej – wybrane przedmioty: badania rynku, marketing kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, opakowania produktów kosmetycznych.
   
Profil absolwenta

Absolwenci specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej są przygotowani do pracy jako towaroznawcy, konsultanci i menadżerowie w firmach produkujących i dystrybuujących kosmetyki oraz wyroby chemii gospodarczej, jak również w firmach pośrednio związanych z branżą kosmetyczną oraz chemii gospodarczej, a w szczególności:

 • w działach produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • w działach badań i rozwoju kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • w działach kontroli jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • w laboratoriach kontrolno-pomiarowych, wykonujących analizy kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.