Kierunki / Specjalności

Studia stacjonarne I stopnia 2019/2020

Applied Economic and Social Analysis

Ekonomia

Polityka społeczna

Kierunek prawno-ekonomiczny

Finanse, audyt, inwestycje

Finance

Gospodarka turystyczna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informatyka i ekonometria

Towaroznawstwo (studia licencjackie)

Towaroznawstwo (studia inżynierskie)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie)

Product & Process Management (studia inżynierskie)

Rachunkowość i finanse biznesu

Zarządzanie