II stopień kursu polskiego języka migowego dla pracowników UEP zakończył się 30 czerwca 2017 r. Zajęcia prowadziła prezes Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym "TON" - Eunika Lech. Certyfikaty odebrało dziesięciu pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kurs został zorganizowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Katarzynę Lis.