Porozumienie poznańskich uczelni w sprawie studentów z niepełnosprawnościami


Rektorzy poznańskich uczelni publicznych: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 26 czerwca 2017 r. podpisali „Porozumienie Uczelni Poznańskich na rzecz Studentów z niepełnosprawnościami przy Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Poznania”.

 

Na mocy porozumienia uczelnie zobowiązują się do podejmowania wspólnych starań na rzecz stwarzania studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Strony zobowiązują się także podejmować i realizować współpracę w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań dotyczących wspierania procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami natury poznawczej bądź kognitywnej.