24 lutego 2017 roku, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się spotkanie pełnomocników Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i pracowników służb BHP uczelni poznańskich i Uniwersytetu Zielonogórskiego z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego st. kpt. Markiem Piekutowskim. Spotkanie poświęcone było problematyce:
  • procedur ewakuacji pracowników i studentów w uczelniach wyższych w tym zwłaszcza kwestiom związanym z ewakuacją osób niepełnosprawnych,
  • spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej infrastruktury uczelni,
  • problematyce szkoleń ppoż (ogólnych dla studentów oraz uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych)

Organizatorem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w spotkaniu uczestniczyli:


Pełnomocnicy rektorów ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego (dr Katarzyna Lis, dr Maciej Sydor, mgr Anna Rutz, dr hab. Marek Zabłocki, dr Marcin Garbat).