Szanowni Państwo,

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Katarzyna Lis oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych planuje zorganizowanie w miesiącu wrześniu br. dwóch szkoleń dla pracowników tych jednostek organizacyjnych naszej uczelni, którzy mogą w swojej codziennej pracy spotykać się ze studentami i doktorantami będacymi osobami niepełnosprawnymi.

Uprzejmie proszę o zgłoszenie pracowników kierowanej przez Państwa jednostki organizacyjnej, którzy wezmą udział w szkoleniu z języka migowego oraz w szkoleniu dotyczącym dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych (koszty kursów pokrywa BON).

Kurs nauki języka migowego trwa 60 godzin lekcyjnych z podziałem 45 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń w czasie których uczestnicy poznają i opanowują praktyczne umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, liczebnikami, ok. 400 znakami pojęciowymi języka migowego, a także zapoznają się z problematyką potrzeb środowiska osób niesłyszących

Celem drugiego szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej publikacji dostępnych treści na stronie internetowej dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie cyfrowe. Dostępność to korzyść  zarówno dla właściciela strony jak i odbiorcy. Zostaną również przedstawione bariery z jakimi borykają się osoby narażone na wykluczenie cyfrowe, w tym osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu czy ruchu. Szkolenie będzie jednodniowe.

 

  Program szkolenia:

1.     Wprowadzenie do tworzenia dostępnych dokumentów

a.       Odbiorcy dostępnych dokumentów

b.       Umocowanie prawne nt. dostępnych dokumentów

c.        Niezbędne oprogramowanie

2.     Jak rozpoznać dostępny dokument PDF

a.        Główne zasady tworzenia dostępnych dokumentów

b.       Czcionka

c.        Bloki tekstu

d.       Zrozumiały tekst

e.        Wyróżnienie treści

f.          Obrazy tekstu

3.     Microsoft Word

a.       Tytuł dokumentu

b.       Nagłówki

c.        Akapity

d.       Ramki tekstowe

e.       Nagłówek i stopka dokumentu

f.         Listy elementów (punktory i numeracja)

g.       Znaki niedrukowane

h.       Teksty alternatywne dla zdjęć/ilustracji

i.          Animacja tekstów

j.          Nagłówki tabel i wykorzystanie tabel

k.        Odpowiedni kontrast pomiędzy tłem a tekstem

l.          Zakładki

m.    Hiperłącza/linki

n.       Ustawienia języka dla zwrotów w językach innych niż język główny

o.       Eksport do pliku PDF

4.Opis CMS-a istniejącego w Uczelni z zaznaczeniem sposobu umieszczania dokumentów na stronach internetowych.

5. Sposoby logowania się do systemu.65. Jak radzić sobie z problemami braku uprawnień.

6. Co to takiego uprawnienia do publikacji lub edycji dokumentów i jak je można zdobyć.

7. Kiedy wiemy, że dokument jest zamieszczony na stronie prawidłowo.