Na uczelni wyższej przyjęto stosować odmienne nazewnictwo od tego, które stosuje się w szkole średniej. Warto przestawić się już na samym początku. Najprościej będzie zastosować analogie. I tak:
    szkoła => uczelnia
    lekcja => zajęcia (wykład lub ćwiczenia)
    klasa => sala
    kartkówka => wejściówka
    sprawdzian => kolokwium
    podręcznik => skrypt

Są też terminy bez odpowiednika:
sesja egzaminacyjna - wyznaczony okres, w którym odbywają się egzaminy
kampania wrześniowa - (pot.) sesja poprawkowa w semestrze letnim
baraż - (pot.) forma dogrywki, możliwość poprawienia oceny z kolokwium
indeks - książeczka studenta, w której potwierdza się złożenie egzaminów i zaliczenie semestru studiów
seminarium - zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat
promotor - profesor kierujący pracą magistranta lub doktoranta, opiekun, inicjator