Plany zajęć wywieszane są przed Dziekanatami przed rozpoczęciem semestru. Dostępne są także w wersji elektronicznej, na stronach głównych Uczelni. Do analizy planu należy się odpowiednio przygotować:
  • Po pierwsze, czytając plan zajęć należy znać swoją Grupę Dziekańską. Listy wywieszone będą obok planu oraz zamieszczone w Internecie.

  • Po drugie, przydział do konkretnej grupy ćwiczeniowej (dzień, godzina zajęć i nazwisko prowadzącego) podawany jest na spotkaniu organizacyjnym. O terminach spotkań organizacyjnych (trwających od 30 minut do godziny) poinformuje Dziekanat. Sytuacja ta dotyczy głównie zajęć laboratoryjnych na Wydziale Towaroznawstwa.