Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
6 - celujący (cel)
5 - bardzo dobry (bdb)
4,5 - dobry plus (db pl.)
4 - dobry (db)
3,5 - dostateczny plus (dst pl.)
3 - dostateczny (dst)
2 - niedostateczny (nd)