Przed Dziekanatem umieszczony jest wykaz zaliczeń i egzaminów obowiązujących na danym semestrze. Można zajrzeć także do Katalogu Studiów.
Link