Aby otrzymać zaliczenie, na koniec semestru należy zdać swoją szafkę laboratoryjną. Student, który zniszczył sprzęt laboratoryjny zobowiązany jest do jego odkupienia. Nie są to elementy tanie, należy więc zachować ostrożność podczas wykonywania ćwiczeń.