Zamiast ciągnąć kogoś za język i pleść, co ślina na język przyniesie, sprawdź wyBRYK językowy przygotowany przez Dział Marketingu UEP. 

W tej nietypowej formie samouczka znajdziesz prawidłowe formy języka polskiego.