Z dumą informujemy, że w konkursie Fundacji UEP na najlepsze prace doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 wszystkie nagrodzone prace powstały pod opieką merytoryczną (promotor lub promotor pomocniczy) pracowników Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej! Kapituła nagrodziła trzy spośród ośmiu zgłoszonych prac przyznając:

I miejsce dr. Włodzimierzowi Lewoniewskiemu z Katedry Informatyki Ekonomicznej za pracę pt. Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości; promotorem pracy był prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotorem pomocniczym dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP obaj z Katedry Informatyki Ekonomicznej.

II miejsce dr. Marcinowi Szmydtowi z Katedry Informatyki Ekonomicznej za pracę pt. Predicting customers’ future online banking activity to support electronic banking promotional campaigns; promotorem pracy był prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotorem pomocniczym dr Milena Stróżyna oboje z Katedry Informatyki Ekonomicznej.

W nagrodzie za III miejsce przyznanej dr. Szymonowi Stereńczakowi za pracę pt. Premia z tytułu płynności akcji na polskim rynku kapitałowym; promotorem był dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP z Katedry Finansów Przedsiębiorstw, a funkcję promotora pomocniczego pełnił dr Przemysław Garsztka z Katedry Ekonometrii.


Serdecznie gratulujemy doktorom i promotorom nagrodzonych prac!