Z dumą informujemy o sukcesie studentów, uczestników seminariów dyplomowych prowadzonych w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej w konkursie Fundacji UEP na najlepsze prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019.


W grupie prac magisterskich, kapituła konkursu wybierając spośród 39 prac, nagrodziła trzy prace powstałe pod opieką pracowników Instytutu przyznając im pierwsze i drugie miejsce oraz wyróżnienie:

I miejsce otrzymała praca powstała we współautorstwie mgr Grety Białkowskiej, mgr Magdaleny Maślak oraz mgr. Krzysztofa Marcinkowskiego pt. Internetowe źródła danych o popycie na pracę w Polsce; promotorem pracy był dr Maciej Beręsewicz z Katedry Statystyki.

II miejsce otrzymała praca we współautorstwie mgr. Jana Ołowskiego oraz mgr. Konrada Myśliwca pt. Examining markets - analyzing unsupervised machine investment decisions based on financial and textual data; promotorem pracy była prof. dr hab. Małgorzata Doman z Katedry Matematyki Stosowanej.

Wyróżnienie otrzymała praca mgr Katarzyny Pawlukiewicz pt. Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu Gamma-Poissona; promotorem pracy był dr Maciej Beręsewicz z Katedry Statystyki. To już drugie wyróżnienie tej pracy, która zdobyła też pierwsze miejsce w konkursie Prezesa GUS.


W grupie prac licencjackich, kapituła konkursu wybierając spośród 40 prac, również nagrodziła trzy prace powstałe pod opieką pracowników Instytutu przyznając im drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie:

II miejsce otrzymała praca lic. Julii Figurskiej pt. Analityczny Proces Hierarchiczny – aplikacja w języku Java i zastosowanie metody w wyborze oferty turystycznej; promotorem pracy był dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP z Katedry Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej.

III miejsce otrzymała praca lic. Jakuba Gałczyka pt. Effect of card counting strategies on the probability of winning in blackjack; promotorem pracy był dr Marcin Bartkowiak z Katedry Matematyki Stosowanej.

Wyróżnienie otrzymała praca lic. Michela Vossa pt. Detekcja kolektorów i paneli słonecznych na podstawie zdjęć lotniczych miasta Poznania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych; promotorem pracy był dr Maciej Beręsewicz z Katedry Statystyki.


Serdecznie gratulujemy studentom i promotorom nagrodzonych prac!