History

Rectors of the University

 • 2016 - at present

  Professor Maciej Żukowski, PhD

 • 2008 - 2016

  Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP 

 • 2002-2008

  Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP 

 • 1996-2002

  Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

 • 1990-1996

  Prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP

 • 1987-1990

  Prof. zw. dr Janusz Wierzbicki

 • 1981-1987

  Prof. dr hab. Janusz Piasny

 • 01.01.1980- 04.02.1980

  Doc. Jerzy Krauze
 • 1969-1979

  Prof. zw. dr hab. Ryszard Domański

 • 1965-1969

  Prof. zw. dr Stanisław Smoliński

 • 1962-1965

  Prof. zw. dr hab. Władysław Rusiński

 • 1959-1962

  Prof. zw. dr Zbigniew Zakrzewski

 • 1954-1956

  Prof. zw. dr Seweryn Kruszczyński


 • 1951-1954

  Doc. dr Mieczysław Fleszar

 • 1949-1951

  Prof. zw. dr Florian Barciński

 • 1945-1948 and 1956-1959

  Prof. zw. dr Józef Górski

 • 1939 - A time of war

  Prof. zw. dr Witold Skalski

 • 1930-1939

  Prof. zw. dr Antoni Peretiatkowicz

 • 1925-1930

  Prof. dr Leonard Glabisz