Pracownicy

dr inż. Katarzyna Marchwińska

Adiunct at the Department of Natural Science and Quality Assurance

Education

2017 – Doctor of Economic Sciences in the field of Commodity Science, Poznań University of Economics and Business

2012 – Master of Commodity Science, Poznań University of Economics and Business

2011 – Bachelor of Commodity Science, Poznań University of Economics and Business

 

Professional experience

2018 - till now – adiunct, Department of Natural Science and Quality Assurance, Poznań University of Economics and Business

2017 - 2018 – assistant, Department of Natural Science and Quality Assurance, Poznań University of Economics and Business

2012 - 2017 –  PhD student, Department of Natural Science and Quality Assurance, Poznań University of Economics and Business

 

Lectures

Biochemistry (lab.), Commodity Science, II year, first-cycle studies

Microbiology (lab.), Commodity Science, II year, first-cycle studies

Microbiological Quality of Cosmetics (lab.), Commodity Science, I year, second-cycle studies

Methods of Microbiological Hazards Control in Industry (lab.), Management and Production Engineering, III year, first-cycle studies

Elements of Physics and Metrology (lab.), Management and Production Engineering, I year, first-cycle studies

Life Science (lab., lect.), Product & Process Management, II year, first-cycle studies

 

Areas of scientific research

probiotic properties of lactic acid bacteria; designing of food, cosmetic and animal products; stimulation and/or inhibition of microbial growth by bioactive compounds; biological plant protection; decontamination of Fusarium mycotoxins from food and feed using microorganisms and essential oils; searching for new antimicrobial and antibiofilm substances; methods of molecular biology in the detection and identification of microorganisms

 

The most important publications

Niemczak, M., Kaczmarek, D., Klejdysz, T., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Pernak, J., 2018, Ionic liquids derived from vitamin C as multifunctional active ingredients for sustainable stored-product management , ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Juś, K., Szutowska, J., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2018, Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku / Fungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 58 (4). 

Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Juś, K., 2018, Antibiofilm activity of commercial water solutions containing copper, silver and gold nanoparticles, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (56), s. 109-117. 

Marchwińska, K., Michocka, K., 2017, The antimicrobial properties of selected oils used as cosmetics compounds., Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (7), s. 35-44.

Perczak, A., Juś, K., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., Goliński, P., 2016, Degradation of Zearalenone by Essential Oils under in vitro Conditions, Frontiers in Microbiology, 7, s. 1-11.

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.

Gwiazdowski, R., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., 2015, Wpływ wybranych bakterii fermentacji mlekowej na wzrost patogenów występujących w uprawie rzepaku, Progress in Plant Protection, 55 (4), s. 446-451.

Wieczorek, D., Gwiazdowska, D., Michocka, K., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., 2014, Antibacterial activity of selected surfactants, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2 (39), s. 142-149.

Kluczyńska, K., 2013, Antagonistyczne oddziaływanie izolatów bakterii fermentacji mlekowej ze środowiska naturalnego wobec toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 12, s. 40-49.

Gwiazdowski, R., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2013, Fungistatyczna aktywność bakterii fermentacji mlekowej wyizolowanych z kiszonek, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 53 (3), s. 505-509.

Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., Napierała, M., 2013, Antimicrobial activity of essential oils against pathogenic and cosmetic spoilage microorganisms, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (36), s. 133-143.

 

Patents

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie homogeminalnej, Poznań University of Economics and Business.

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie heterogeminalnej, Poznań University of Economics and Business.

  

Membership in committees and organizations

Member of the Commission for the Promotion of the Faculty of Commodity Science

Member of the Recruitment Committee of the Commodity Science Faculty for candidates for full-time studies

Member of the Polish Microbiological Society

Member of the Polish Commodity Science Society 

 

Non-scientific interests

culinary, dietetics and physical activity, microorganisms and their impact, drawing and painting


bud. B, room 1
tel. 61 856 90 31
Consultations:

Monday 09.15 - 10.15 a.m.,  1B

Wednesday 10.30 - 11.30 a.m.,  1B


e-mail: katarzyna.marchwinska@ue.poznan.pl