1. Formation
PhD ( economics )
Faculty of Commodity Science
University of Economics and Business, Poznań 2008

MSc Eng. ( Commodity Science )
University of Economics and Business, Poznań 2000

MSc ( Environmental Protection )
Adam Mickiewicz University, Poznań 1998

2. Supervisor of Student Scientific Organization "Ecobiznes" 

3. Lectures and classes

- Environmental product assessment
- Design for Environment
- Environmental assessment and product design
- Ecoinnovations
- Product ecology
- Green marketing
- Commodity of industrial products
- Material sciences

4. Scientific and research activity
Scientific topics:
· Life Cycle Assessment ( LCA )
· Social Life Cycle Assessment ( S-LCA )
· Life Cycle Thinking ( LCT )
· Life Cycle Management ( LCM )
· Design for Environment ( DfE )
· Product Environmental Footprint ( PEF )
· Organisation Environmental Footprint ( OEF )
· Carbon Footprint of Product ( CFP )
· Green marketing and CSR

Cooperation with industry:
Współpraca z firmami z branż FMCG, motoryzacyjnej, metalowej, AGD, budowlanej, chemicznej (realizacja kilkudziesięciu badań LCA dla przemysłu oraz wykonanych w ramach badań naukowych)

Cooperation with scientific centres:
Wielkopolski Instytut Jakości, Politechnika Poznańska, IGSMiE PAN w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych IOŚ - PIB

General activity:
cofounder of Polish Centrum of Life Cycle Assessment (PCLCA) http://pclca.org/
training for LCA, carbon footprint and life cycle based tools
lectures expert activity for different national and international organizations

Public national campaignes:
"Live Green" http://livegreen.org.pl/
"Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem?" http://ekoinnowator.ue.poznan.pl

Reviews / expert activity:
expert - Horyzont 2020, EEA and Norway Grants, Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility, NCBiR
journal reviewer
expertise for companies

5. Selected publications
Selected papers:
· Lewandowska, A., Witczak, J., Kurczewski, P., 2017, Green marketing today - a mix of trust, consumer participation and life cycle thinking, Management, 21 (2), s. 28-48.
· Witczak J. (2016), Eco-innovation in product and business development, In: Błaszczyk A. (ed.) Product and Process Management - Environmental and Technology in Business, PUEB, Poznań, pp. 61-80.
· Witczak J. (2016), Znaczenie ekoprojektowania w doskonaleniu łańcucha dostaw, Wasiak W. (ed.), 2016, Opakowania w łańcuchu dostaw: wybrane problemy, Polska Izba Opakowań, Warszawa, s. 171-181.
· Witczak J. (2016), The environmental performance of product, In: Błaszczyk A. (ed.) Product and Process Management - Environmental and Technology in Business, PUEB, Poznań., pp. 41-60.
· Witczak J., Kasprzak J., Klos Z., Kurczewski P., Lewandowska A., Lewicki R. (2014), Life Cycle Thinking in small and medium enterprises – the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs Part 2: LCA related aspects; Int J Life Cycle Assess 2014 nr 19, s. 891-900.
· Foltynowicz Z., Witczak J. (2013), Przyczyny i skutki powstawania odpadów żywnościowych. The reasons and consequences of food waste generation, W: Manczarski P. (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań - Stare Jabłonki : 2013, s. 691-708, ISBN 978-83-89696-46-0.
· Lewandowska A., Witczak J. (2012), LCA w reklamie, Ecomanager 2012 nr 5, s. 44-45 (ISBN 2080-511X).
· Witczak Joanna (2012), Marketing w odcieniach zieleni, Ecomanager 2012 nr 3, s. 40-42, (ISSN 2080-511X).
· Kulczycka J., Kurczewski P., Kasprzak J., Lewandowska A., Lewicki R., Witczak A., Witczak J. (2011), The Polish Centre of Life Cycle Assessment - the centre for life cycle assessment in Poland; Int J Life Cycle Assess; The International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 16(5)/2011; 442-444, DOI: 10.1007/s11367-011-0276-8.
· Lewandowska A., Witczak J. (2011), Zasoby naturalne jako kategoria wpływu na środowisko w badaniach LCA, Przegląd Górniczy 2011 nr 10, s. 26-32.
· Witczak J., Foltynowicz Z. (2011), Czy istnieje problem odpadów żywnościowych? Does the problem of food waste really exist? / red. Tadeusz Marcinkowski. W : Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami : integrated waste management, 2011. s. 295-308, ISBN 978-8389696-84-3.
· Witczak Joanna (2010), Environmental concern as a reason of buying organic food products, W : Selected problems of products ecology - Poznań : Wydawnictwo UEP, 2010. s. 110-119, ISBN 9788374175081.
· Witczak Joanna (20010), What does quality and safety mean for organic food consumers? W : Current Trends in Commodity Science. Market Research, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 17-27, ISBN 978-83-7417-507-4.
· Witczak J., Sojkin B. (2010), Konsument żywności ekologicznej w dużym mieście, W: Graczyk, A.; Mazurek-Łopacińska, K. (ed.). Rozwój rynków produktów ekologicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
· Witczak J. (2009), Consumers perception of organic food products, W: Produktova Politika v Globalnom Obchode, Kollar V., Knoskova L. (red.), Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2009, ISBN 978-80-225-2746-0.
· Witczak J., Sojkin B. (2009), Konsument na rynku żywności ekologicznej, Handel Wewnętrzny 2009/4-5.
· Witczak J. (2005), Wyznaczniki wartości produktu dla konsumentów żywności ekologicznej, Przemysł Spożywczy 5/2005.
· Witczak J. (2005), Determinanty jakości ekologicznej produktu na przykładzie żywności, Problemy ekologii 3/2005.
· Witczak J. (2004), Ekoprodukt. Próba systematyzacji, Problemy ekologii, 4(46)/2004.
· Witczak J. (2003), Jakość żywności jako czynnik wpływający na zachowania nabywcze konsumentów, Marketing i rynek 8/2003.
· Witczak J. (2003), Marketingowy charakter nazwy nowego produktu, W: Sojkin B. (red.), Wprowadzanie nowego produktu na rynek, Zeszyty Naukowe nr 31, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
· Witczak J. (2002), Marketing of green products - a challenge to companies, Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference „Current trends in commodity science”, Poznań 1-5.09.2002.

Selected books:
· Z. Foltynowicz, J. Witczak (ed.), Current trends in commodity science. Environmental and market research, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, ISBN: 978-73-7417-670-5.
· M. Ankiel-Homa, J.Witczak (ed.), Current trends in commodity science. Market research, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, ISBN: 978-83-7417-507-4.