Prof Grażyna Krzyminiewska


 
Department of Sociology and Business Ethics PUEB 
ul. Towarowa 53, p. 316
61-896 Poznań
tel. (0-61) 854-38-89
e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Research areas:

sociology, economics, sociology of agriculture and village, sociology of economy, economics, socioeconomics.

 

Biography:

1986 – sociology, MA degree, Adam Mickiewicz University in Poznan

1992 – PhD degree (Arts), Nicolaus Copernicus University in Torun

2001 – DSc title (economics), Academy od Economics in Poznan

2003 – Professor title, Academy od Economics in Poznan

2015 – Titular Professor (economics)


The most important publications:

(2013) Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy-Przekształcenia-Wyzwania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń; 
(2012) Economic Crisis in a Social Perspective. / ed. Krzyminiewska Grażyna. Economic Crisis in a Social Perspective. - Poznań: Wydawnictwo UEP;
(2011) Techniki negocjacji, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 93. (Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; nr 256), wyd III zmienione; 
(2010) Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, ss. 123; 
(2009) The economic culture of the polish rural inhabitants in the changing process – the outline of the issues, w: Economics 2009 Vol. 85, Vilnius University Publishing House 2009, (Ekonomika 2009 85 tomas, Vilnius universiteto leidykla); 
(2000) Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 175 s. - Zeszyty Naukowe. Seria 2. Prace habilitacyjne, z. 158; 
(1998) Od walki do współpracy. Negocjacyjna sztuka zawierania porozumień. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 197 s. - Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, zeszyt 83/98; 
(1995) Poradnik negocjatora. Jak sprawnie negocjować /współautor: H. Januszek/. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 109 s. - Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, z. 96; 
(1991) Młodzi dorośli. Paradoksy socjalizacji i rozwoju /współautorzy: R. Borowicz, K. Szafraniec/. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.


Didactics:

Supervisor of BA, MA, PhD theses

Lectures: sociology, negotiation techmiques, social development strategies.


Functions:

Since October 2012 – The Head of Department of Sociology nad Philosophy (Department of Sociology and Business Ehics, since July 2017)