Zapisy na seminaria stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2020/2021


Wybory seminariów odbywają się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyboru Seminarium (http://www.isws.ue.poznan.pl). Student kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej lub innego, wskazanego poniżej narzędzia elektronicznego i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po zaakceptowaniu przez promotora student wprowadza wybór do systemu internetowego. 
Studenci mają obowiązek zapisać się na wybrane przez siebie seminarium w terminie 18-24 maja 2020 r.
Szczegółowe informacje dla studentów są dostępne na stronie internetowej BOS. 


Kierunek: Informatyka i ekonometria

Studia stacjonarne I stopnia


dr Maciej Beręsewicz
Analiza nowoczesnych źródeł danych z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych.
 Więcej informacji: https://berenz.github.io/teaching/
 Kryteria zapisu: przeprowadzona rozmowa z Promotorem na teams/zoom/Skype - kontakt poprzez e-mail: maciej.beresewicz@ue.poznan.pl

dr Wojciech Roszka
Aplikacje metod statystycznej integracji danych.
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: wojciech.roszka@ue.poznan.pl

dr Marcin Szymkowiak
Metody statystyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych.
Kryteria zapisu: przeprowadzona rozmowa na Microsoft Teams - kontakt poprzez e-mail: marcin.szymkowiak@ue.poznan.pl

dr Łukasz Wawrowski 
Więcej informacji: Metody analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych.
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: lukasz.wawrowski@ue.poznan.pl

dr Hanna Wdowicka 
Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Polsce.
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: hanna.wdowicka@ue.poznan.pl

dr Kamil Wilak
Wielowymiarowa analiza danych w badaniach społecznych.
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: kamil.wilak@ue.poznan.pl

Studia niestacjonarne I stopnia 

dr Wojciech Roszka
Aplikacje metod statystycznej integracji danych.
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: wojciech.roszka@ue.poznan.pl


Studia stacjonarne II stopnia

prof. dr hab. Elżbieta Gołata
Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych.
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych i nierynkowych.
dr Maciej Beręsewicz
Wykorzystanie big data na potrzeby statystyki publicznej.
dr Marcin Szymkowiak
Zaawansowane techniki analityczne w badaniach społeczno-gospodarczych.

Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu

Studia stacjonarne II stopnia

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych i nierynkowych.