Studia Podyplomowe "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute"Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich typów uczelni.

W szczególności skierowane są do wszystkich tych osób, które w swojej pracy mają kontakt z danymi -
dokonują ich obróbki, przetwarzania, analizowania oraz wykorzystują je w procesie prognozowania.

Studia są skierowane do m.in.:
 • osób pracujących w działach marketingu lub działach badań i analiz rynkowych oraz marketingowych,
 • osób zarządzających markami, produktami lub usługami,
 • pracowników urzędów statystycznych,
 • pracowników naukowych,
 • pracowników firm badawczych,
 • kadry kierowniczej, menedżerów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą usprawnić proces podejmowania decyzji przy pomocy funkcji i narzędzi jakie oferuje jeden z najlepszych programów statystycznych - SAS,
 • wszystkich zainteresowanych.
Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do profesjonalnego zarządzania wiedzą i informacją rynkową w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych metod statystycznych wspierających procesy decyzyjne.

W trakcie zajęć w ramach studiów uczestnik:
 • zdobędzie cenne umiejętności związane z analizą danych, badaniami rynkowymi i marketingowymi,
 • pozna możliwości jednego z najlepszych programów służących do raportowania, przetwarzania i analizy danych - SAS, wykorzystywanego jako podstawowe narzędzie pracy w różnego rodzaju firmach na całym świecie,
 • zyska wiedzę na temat praktycznego wykorzystania metod ilościowych; zagadnienia omawiane podczas zajęć koncentrować się będą na pobieraniu danych, ich wstępnej obróbce, przygotowywaniu danych do analizy oraz edycji wyników i dystrybucji raportów z analiz.
 • Każdy ze słuchaczy otrzyma roczną licencję programu SAS oraz autorskie materiały.
Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w ciągu miesiąca w soboty, w godzinach od 10 do 18.00 i w niedzielę od 8.30 do 15.30 w laboratoriach komputerowych z zainstalowanym programem SAS oraz w salach wykładowych z rzutnikiem multimedialnym.

Warunki ukończenia studiów:
 • Uczestnik studiów po napisaniu i obronie pracy dyplomowej (z wykorzystaniem programu SAS) otrzymuje dyplom ich ukończenia,
 • Uczestnik studiów ma również możliwość uzyskania pożądanego przez pracodawców certyfikatu firmy SAS Institute stanowiącego dowód posiadania wysokich umiejętności analitycznych. Certyfikat ten przyznany zostanie wszystkim osobom, które zdadzą przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia.