Office of the Institute of Marketing
Koordynator: mgr Fraszewska Małgorzata

mgr Budniak Ewa 
starszy specjalista do spraw administracyjnych

mgr Sobiecka-Dohnal Beata
starszy specjalista

mgr Szubert Karolina
specjalista do spraw administracyjnych