Poniżej zostały załączone instrukcje oprogramowania, które uczelnia udostępnia dla pracowników lub studentów.