Zlecenia realizowane na rzecz Uczelni muszą być podpisane przez kierownika jednostki zlecającej lub kierownika projektu. Wypełniony druk zlecenia należy dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Graficznego przed przekazaniem pracy do wykonania.