Educating for 34 552 days
Aktualności

Certyfikowane szkolenia Audytor wewnętrzny: ''Zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy'', ''Zarządzania środowiskiem'', 'Zarządzanie bezpieczeństwem żywności'

W dniach 11-14 stycznia 2018 roku odbyła się kolejna tura certyfikowanych szkoleń.
Tym razem przedmiotem wsparcia była wiedza, kompetencje i umiejętności w zakresie "Audytor wewnętrzny systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy", a dla drugiej grupy "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem", "zarządzanie bezpieczeństwem żywności". Były to ostatnie certyfikowane dla pierwszej edycji dla pierwszego stopnia. Kolejne zadanie to treningi z metodykiem (doskonalące i przygotowujące do samodzielnego przeprowadzenia audytu w firmach). Obecnie trwają rozmowy z firmami, które wyraziły zainteresowanie przejęciem uczestników projektu i poddaniem się działaniom audytowym.