Aktualności

Certyfikowane szkolenie Audytor wewnętrzny: ''Zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy''

W dniach 20-21 października i 17-18 listopada odbędzie się ostatnia tura cetyfikowanych szkoleń dla uczestników projektu (druga edycja, studia pierwszego stopnia). Harmonogram szkoleń znajduje się w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia".