Aktualności

Rozpoczęcie kolejnej edycji wsparcia

23 marca 2018 roku rozpoczynamy kolejną edycję wsparcia, tym razem dedykowaną dla studentów kierunku towaroznawstwa pierwszego stopnia WT UEP. Pierwszą formą wsparcia będą "Warsztaty analityczne realizowane w formie laboratoryjnej".
Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia".