Educating for 34 434 days
Aktualności

Trening z metodykiem

W marcu 2018 roku rozpoczynamy kolejną formę wsparcia, a mianowicie Trening z metodykiem dla studentów pierwszego stopnia.
Szczegółowy harmonogram wspacia realizowanego w marcu 2018 roku zamieszczony został w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia".