Educating for 34 436 days
Aktualności

Warsztaty z praktykami ''Lider zespołu sensorycznego''

W dniach 21-22 kwietnia 2018 roku odbędą się wyjazdowe warsztaty z praktykami "Lider zespołu sensorycznego".
Uczestnicy projektu, studenci drugiego stopnia w pracowni sensorycznej J.S. Hamilton będą mogli poznać zasady i procedury zarządzania zespołem sensorycznym, zgodnie z najlepszymi praktykami. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia".