Educating for 34 515 days
Aktualności

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

W grudniu 2017 studenci pierwszego stopnia kontynuują realizację zadań praktycznych w formie projektowej. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia".