Educating for 34 436 days
Aktualności

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

W styczniu 2018 studenci pierwszego stopnia kończą realizację zadań praktycznych w formie projektowej. Zadania praktyczne zostały zlecone przez praktyków gospodarczych i sukcesywnie wyniki prac zostają prezentowane firmom.