W ramach modułu uczelnia dokona zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego podnoszącego jakość zarządzania uczelnią. Planowana jest zmiana systemów do obsługi dziekanatów, finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi majątku trwałego i inwentaryzacji, budżetowania itd. Zakupione zostanie też oprogramowanie do digitalizacji otwartych zasobów edukacyjnych Uczelni.

Kierownik modułu: mgr inż. Przemysław Grzeszczak