Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)

- nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Polsce!


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał porozumienie o współpracy z Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). 
To pierwsze w historii CISI memorandum zawarte z polskim partnerem akademickim. Pozwoli ono studentom i studentkom UEP na zdobycie kwalifikacji zawodowych CISI, a tym samym na uzyskanie dodatkowych atutów konkurencyjnych na globalnym rynku pracy.
 
CISI jest międzynarodową organizacją not-for-profit z siecią 45 000 członków w ponad 100 krajach na całym świecie oraz kontaktami z ponad 60 komisjami nadzoru finansowego. W celu zdobycia zaufania klientów, dla firm działających w sektorze usług finansowych, kluczowe jest by ich pracownicy posiadali odpowiednie kompetencje, a tym samym byli w stanie sprostać stawianym przed nimi wymaganiom.

Od niemal dekady CISI współpracuje z polską branżą usług finansowych, a liczba członków CISI oraz osób przystępujących do egzaminów w największych miastach w Polsce stale rośnie. W chwili obecnej CISI posiada trzy lokalne centra egzaminacyjne w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a dzięki możliwości zdalnego nadzoru nad przebiegiem egzaminów, oferuje również możliwość przystąpienia do egzaminu online, bez konieczności wychodzenia z domu.
Po zdobyciu wstępnych kompetencji, istnieje możliwość wykorzystania narzędzi oferowanych przez CISI do dalszego rozwoju osobistego oraz do realizacji celów i spełnienia wymogów ESMA CPD.

CISI stara się sprawić, aby droga zawodowa była jak najłatwiejsza, a wszelkie podejmowane działania jak najbardziej efektywne. Dlatego też możliwości ciągłego zdobywania wiedzy dostępne są w różnych formach, stwarzając możliwości wyboru najbardziej dogodnego modelu. Są wśród nich egzaminy CISI, moduły Professional Refresher dostępne online w formie e-learningu, wirtualne wydarzenia organizowane przez CISI czy magazyn „The Review” dostępny dla członków CISI w wersji elektronicznej oraz papierowej. Wykupienie pakietu egzaminacyjnego jest równoznaczne z otrzymaniem statusu członka CISI na okres 12 miesięcy.

CISI jest międzynarodową organizacją zrzeszającą praktyków zajmujących się usługami finansowymi – doradztwem inwestycyjnym i rynkami kapitałowymi. Oferuje certyfikowane, uznawane na całym świecie kursy i egzaminy, zapewniające specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Kurs UK Level 3 International Introduction to Securities and Investment  jest powszechnie uznawany przez globalne firmy działające w Polsce. Dzięki zawartemu porozumieniu wszystkim studentom i studentkom UEP przysługuje 50% zniżki na opłaty egzaminacyjne CISI, jak również zwolnienie z opłaty rejestracyjnej na egzamin dla wszystkich kandydatów i kandydatki na UEP, podczas rejestracji na egzaminy do marca 2022 r. włącznie.