Tytuł projektu: Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb studentów z niepełnosprawnością.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Koszt projektu 2 263 794,03 zł. Realizowany w okresie: 2020-01-01- 2023-10-31.

Zadania realizowane w projekcie:
1. Podniesienie świadomości i kompetencji pracowników UEP z zakresu potrzeb osób z niepełnosprawnością (szkolenia; kurs tutoringu; opracowanie i zamieszczenie filmików instruktażowych na platformie Moodle).
2. Wsparcie studentów z niepełnosprawnością (opieka psychologiczno-psychiatryczna dla studentów i pracowników UEP; utworzenie sekcji sportowej dla studentów z niepełnosprawnością; dostosowanie literatury obowiązkowej do aplikacji wykorzystywanych przez osób z niepełnosprawnością).
3. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach UEP (montaż podjazdu do budynku; montaż pętli indukcyjnych w salach dydaktycznych i aulach UEP; zakup i montaż krzesełek ewakuacyjnych; zainstalowanie systemu do przywoływania pomocy; montaż urządzeń wspomagających otwieranie drzwi). 
4. Dostosowanie serwisu internetowego UEP do potrzeb osób z niepełnosprawnością.