Aktualności

Zakończenie projektu

Z dniem 31 grudniem 2019 roku zakończyła się realizacja projektu. 127 studentów kierunku towaroznawstwa zostało objętych wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Studenci skutecznie podnieśli kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.