Aktualności

Zaproszenie do udziału

Zapraszamy uczestników projektu do udziału w wydarzeniach organizowanych w UEP poruszających problematykę równości szans:
  • wykład otwarty: „Pracownicy do 26 roku życia – zmiany wynagrodzeń ze względu na „zerowy PIT dla młodych” (20 listopada 2019 roku),
  • międzynarodowy Dzień Wolontariatu (2 grudnia 2019 roku),
  • wykład  otwarty pt. "Sytuacja uchodźców na świecie"  (2 grudnia 2019 roku).