Moduł programów kształcenia obejmuje dwa zadania:

-       opracowanie i realizacja jednego cyklu kształcenia nowego programu kształcenia o profilu praktycznym pn. Nadzór i kontrola (kierownik: dr Tomasz Gabrusewicz),

-       realizacja zajęć na UEP przez wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej (kierownik:  dr  Agata Maćków-Wojciechowska).