W ramach modułu zostanie przeprowadzone badanie rynku i losów absolwentów, w tym niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki badań zostaną wykorzystane do projektowania kształcenia na UEP dostosowanego do potrzeb absolwentów i rynku pracy (kierownik: dr hab.  Maciej Ławrynowicz, prof. UEP).