• przygotowanie założeń polityki marketingowej Uczelni,
 • realizacja polityki marketingowej Uczelni, w tym promocja oferty dydaktycznej oraz dokonań edukacyjnych i naukowych Uczelni, budowanie jej korzystnego wizerunku w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym,
 • projektowanie, przygotowywanie i zamawianie materiałów informacyjnych oraz promocyjno-reklamowych (dostępne gadżety),
 • opracowywanie zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej i nadzór nad ich przestrzeganiem,
 • opieka nad merytoryczną i graficzną zawartością wewnętrznych narzędzi komunikacji marketingowej,
 • współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami; planowanie i zakup usług medialnych i czasu antenowego oraz nadzór nad realizacją takich umów,
 • wsparcie promocyjne przedsięwzięć, wydarzeń i uroczystości ogólnouniwersyteckich i międzyuczelnianych,
 • wsparcie organizacji, koordynacja i promocja imprez dla środowiska studenckiego oraz wsparcie promocyjne przedsięwzięć inicjowanych przez środowisko studenckie,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji i materiałów o planowanych imprezach i wydarzeniach o charakterze kulturalno-naukowym organizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w celu ich zewnętrznej i wewnętrznej promocji,
 • przygotowywanie informacji o Uczelni dla zewnętrznych użytkowników sieci Internet oraz dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni, a także stały nadzór nad zawartością informacyjną i graficzną,
 • inicjowanie działań mających na celu stały rozwój serwisu internetowego UEP, dostosowanie jego formy i treści do nowych oczekiwań odbiorców, kontrola zawartości treści serwisu zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 • monitoring rynku usług edukacyjnych oraz prowadzenie badań motywacji kandydatów dotyczących wyboru Uczelni i kierunku studiów oraz wykorzystywanie wyników w planowaniu działań związanych z pozyskiwaniem kandydatów,
 • pozyskiwanie kandydatów na studia poprzez udział w targach edukacyjnych, organizację drzwi otwartych oraz prezentację oferty Uczelni w liceach i szkołach zawodowych,
 • koordynacja udziału Uczelni w rankingach i konkursach międzynarodowych wpływających na budowanie prestiżu Uczelni oraz przyczyniających się do wzrostu zaufania do Uczelni i wykształcających poczucie lojalności wśród studentów i doktorantów,
 • koordynowanie i organizacja działalności twórczej i artystycznej na UEP, także prowadzonej przez organizacje zewnętrzne współpracujące z Uczelnią,
 • kształtowanie i realizowanie strategii informacyjnej o działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • prezentacja UEP w mediach i innych nośnikach informacyjnych,
 • inicjowanie działań medialnych mających na celu kształtowanie wizerunku Uczelni,
 • rozwijanie kontaktów z mediami oraz biurami prasowymi,
 • organizacja konferencji prasowych i obsługa medialna wydarzeń,
 • redagowanie e-Biuletynu UEP