Educating for 34 801 days
Administracyjny pion organizacyjny Rektora

Stanowisko pracy ds. BHP


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Inspektorzy ds. BHP:

mgr Ewa PIOTRZKOWSKA
ewa.piotrzkowska@ue.poznan.pl

mgr inż. Krystian MIKOŁAJCZYK
krystian.mikolajczyk@ue.poznan.pl 

tel. 61 856 93 72
Collegium Altum, pokój 008 (parter)