Uczelniany Koordynator ds. Systemu POL-on

mgr  Lilianna Czerwińska

e-mail: lilianna.czerwinska@ue.poznan.pl

miejsce: Budynek A, IV piętro, p. 410

telefon: 61 856 93 76


Administrator Systemu POL-on
inż. Paweł Kubasiński
e-mail: pawel.kubasinski@ue.poznan.pl
Centrum Informatyki – Zespół do spraw Wsparcia Użytkowników
miejsce: Budynek A, pok. 201
telefon: 61 856 93 18