Instytut Gospodarki Międzynarodowej

dr hab.  Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej

 Katedra Europeistyki

dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr  Judyta Cabańska

dr  Dorota Czyżewska-Misztal

dr  Piotr Idczak

dr  Grzegorz Mazur

dr  Magdalena Śliwińska

dr  Łukasz Wróblewski 

Katedra Finansów Międzynarodowych

dr hab.  Paweł Śliwiński, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP

dr  Monika Andrzejczak

dr  Paweł Niszczota

dr  Konrad Sobański

dr Sonia Woźniak

dr  Piotr Wybieralski

dr  Jacek Krawiec
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

dr hab.  Barbara Jankowska, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab.  Aleksandra Gaweł

prof. dr hab.  Marian Gorynia

prof. dr hab.  Tadeusz Kowalski

dr hab.  Jan Polowczyk, prof. UEP

dr hab.  Piotr Trąpczyński, prof. UEP

dr  Marlena Dzikowska

dr  Aleksandra Kania

dr  Anna Matysek-Jędrych

dr  Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

dr  Cezary Główka

dr  Maciej Pietrzykowski
Katedra Marketingu Międzynarodowego

prof. dr hab.  Krzysztof Fonfara

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP

dr  Bartosz Deszczyński

dr  Adam Dymitrowski

dr  Łukasz Małys

dr  Marcin Soniewicki

dr  Marcin Wieczerzycki

dr  Aleksandra Hauke-Lopes
Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw

prof. dr hab.  Piotr Banaszyk

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab.  Maciej Szymczak

dr hab.  Waldemar Budner, prof. UEP

dr hab.  Anna Łupicka, prof. UEP

dr  Zbigniew Bentyn

dr  Szymon Grabański

dr  Sylwia Konecka

dr  Justyna Majchrzak-Lepczyk

dr  Kinga PawlickaKatedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Szymon Truskolaski

dr  Łukasz Bryl

dr  Ewa Cieślik

dr  Justyna Majewska

dr hab.  Agnieszka Niezgoda, prof. UEP

dr hab.  Piotr Zmyślony, prof. UEP

dr  Natalia Latuszek

dr  Ewa Markiewicz

dr  Marcin Olszewski

dr  Marlena Bednarska

dr Łukasz Nawrot
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

dr hab.  Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. UEP

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Beata Stępień, prof. UEP

dr hab.  Paweł Śliwiński, prof. UEP

dr  Alicja Marta Hadryś-Nowak

dr  Łukasz Puślecki

dr  Michał Staszków

dr Tomasz Grzegorczyk