Biuro Projektu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-875 Poznań
budynek Altum, p.514a
tel. 61 854 39 18
tel. 61 856 90 86

Kierownik Projektu
dr Jacek Jastrzębski
tel. 61 854 32 26


Projekt „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” POWR.03.01.00-00-W069/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020