Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu realizuje projekt „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” POWR.03.01.00-00-W069/18  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji analitycznych, w tym rozwiązywania problemów, z zakresu przedsiębiorczości, informatycznych oraz językowych przez 450 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje z zakresu merytorycznego danego kursu e-learningowego. Cel zostanie osiągniętypoprzez uczestnictwo w specjalistycznych, bezpłatnych i otwartych kursach realizowanych w formie e-learningu oraz dedykowanym kursie edukacyjnym skierowanym do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 W ramach projektu realizowane będą następujące kursy e-learningowe:

1)    Skuteczne strategie marketingowe B2B (kurs otwarty w języku polskim i języku angielskim)

2)    Eksperyment – projekt, analiza statystyczna i raport APA (kurs otwarty w języku polskim i języku angielskim)

3)    Statystyka opisowa (kurs otwarty w języku polskim i języku angielskim)

4)    Wykorzystanie wybranych metod ilościowych i informatyki w ekonomii (kurs w języku polskim skierowany do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

5)    Analiza klienta (kurs otwarty w języku polskim)

6)    Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej perspektywa indywidualna i instytucjonalna (kurs otwarty w języku polskim)

7)    Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (kurs otwarty w języku polskim i języku angielskim)

 

Planowane efekty związane z realizacją projektu:

1.     450 osób podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego

2.     225 osób podniesie kompetencje poprzez udział  kursach e-learningowych realizowanych w języku angielskim w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.

3.     Wykorzystanie w projekcie nowoczesnych metod dydaktycznych umożliwi uczestnikom zdobycie nowych specjalistycznych kompetencji dostosowanych do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

4.     Realizacja wybranych kursów e-learningowych w języku angielskim przyczyni się do wzrostu pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na arenie międzynarodowej oraz przyczyni się do budowy wizerunku Uczelni w kraju i za granicą.

 

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2019 r. – 31 październik 2021 r.

 

Wartość projektu: 1 067 047,20 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 899 307,38 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 135 728,40 złProjekt „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” POWR.03.01.00-00-W069/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020