Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Taczaka 9, pok. 02 
tel. (61) 854 36 18

e-mail: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl ; bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska 
e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl