Celem uruchomienia ,,Podyplomowego studium pedagogicznego'' jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Po zakończeniu kształcenia absolwent:

·        posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się;

·        posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej;

·        posiada kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań wynikających z roli nauczyciela;

·        wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.